Benvinguts a CETEB

CETEB es constitueix com una empresa orientada a oferir serveis de tipus fiscals, comptables, mercantils i laborals, tendint a l’assessorament dels empresaris però que també ofereix assessoria de caire legal i servei de tramitació d’escriptures a diversitat de clients.

La seva màxima rau en la eficàcia i eficiència en les seves gestions i procurar el millor per als seus clients, de forma que puguin veure complertes les seves expectatives.

15/05/2019: La comissió d’obertura de les hipoteques arriba al Tribunal de Luxemburg
Recentment, el Jutjat de Primera Instància de Palma especialitzat en clàusules abusives ha plantejat (...)
11/02/2019: Modificació de la regulació del dret del soci minoritari al repartiment de dividends
El passat 29 de desembre de 2018 es va modificar l'article 348 bis de la Llei de Societats de Capita (...)