Benvinguts a CETEB

CETEB es constitueix com una empresa orientada a oferir serveis de tipus fiscals, comptables, mercantils i laborals, tendint a l’assessorament dels empresaris però que també ofereix assessoria de caire legal i servei de tramitació d’escriptures a diversitat de clients.

La seva màxima rau en la eficàcia i eficiència en les seves gestions i procurar el millor per als seus clients, de forma que puguin veure complertes les seves expectatives.

12/05/2021: Circular 11 Despeses hipotecàries i comissió d'obertura a la llum
Despeses hipotecàries (Registre, Gestoria i Notari): El TJUE ha dictaminat que la declaració de nul· (...)
27/04/2021: Circular 10 Obligació de registre salarial
El 14 d'abril va entrar en vigor el Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva e (...)